Vid dödsfall

Begravning
Vem ansvarar för vad?

Vad kan anhöriga själva göra inför en begravning? Vad är anhörigas ansvar? Det undrar allt fler som gärna vill vara med och planera för begravningen men känner sig väldigt osäkra. Anhöriga har ansvar för en hel del och kan även överlåta mycket till begravningsbyrån.
Svenska kyrkan har klara åtaganden, se lista

Begravningsgudstjänsten, som är den rent kyrkliga delen av en begravning, finansieras av de som betalar kyrkoavgift och är alltid kostnadsfri för dödsboet om den avlidne vid dödsfallet tillhörde Svenska kyrkan. Det spelar i detta avseende ingen roll om personen inte var folkbokförd i Sverige. Det är fritt att välja i vilken församling som begravningsgudstjänsten ska utföras.

Notering: Själva begravningsgudstjänsten är gratis för en utomlands bosatt medlem i Svenska kyrkan, däremot kan kostnader för de övriga delarna av en begravning komma att tas ut.

Kammarkollegiet Sverige
Begravningen – ett brev från Svenska kyrkans biskopar
Svenska kyrkan San Agustin

Comments are closed.