Veterinär

Boka veterinär till din bostad om ditt djur är nervöst eller du inte har någon tillgång till egen transport till veterinärmottagning.

veterinario_a_domicilio_las_palmas_gran_canaria

UMIVET (Integral Mobile veterinärenhet) är speciellt utrustad för att utföra de flesta veterinär arbete på hundar, katter och exotiska djur över hela ön Gran Canaria.

Dr. Giomaria Soro (nº de colegiado 581) har gjort detta projekt för att undvika stress av sällskapsdjur för färd till veterinärklinik. Förutom detta sätt kan veterinären se/utforska sällskapsdjur i familjemiljö (undvika oro och nervositet som ibland kan maskera patologiska tillstånd) tillåter fånga eventuella fel och avvikelser i sin vanliga omgivning.

På så sätt kommer du att ha en veterinär till ditt hem när du bokar tid. Men Dr. Giomaria Soro har också mottagning i Las Palmas om du behöver åka dit.
Telefonnummer  654763777

Resa utomlands med hund
Information och regler om in- och utförsel av hund mellan länder finns på Jordbruksverkets webbplats.
Läs också om införsel bl a Gran Canaria

Avmaskning
Rävens dvärgbandmask, Echinococcus multilocularis, är en bandmask som kan bäras och därmed spridas av räv, hund och i sällsynta fall katt. Parasiten kan orsaka mycket allvarlig, svårbehandlad sjukdom hos människa. En levertransplantation kan vara nödvändig. Smitta sker via infekterade djurs avföring. Djuren själva visar inga symtom, och äggen är för små för att ses med blotta ögat. Det kan räcka med att klappa en infekterad hund för att få smitta (ägg som inte syns) på händerna.

Bandmasken dödas av substansen prazikvantel, som ingår i vissa avmaskningsmedel. Fråga din veterinär om vilka avmaskningsmedel som kan användas.

Skydda hunden mot fästingar
Ju längre söderut i Europa man kommer desto större är risken att den medförda hunden blir angripen av den bruna hundfästingen (Rhipicephalus sanguineus). Hundars hud och päls kan snabbt bli helt översållade av denna typ av fästing, man kan till och med se fästingarna sitta i stora klasar på huden.

Fästingarna hittas både i naturen och inomhus. De är vanligt förekommande i till exempel kennelmiljö eller hittehundstallar. Fästingen överlever inte någon längre tid utomhus i vårt klimat, men trivs utmärkt inomhus i hushåll med hund. Om fästingen förs in i ett hem, en kennel eller motsvarande krävs ofta hjälp av saneringsfirma för att bli av med den ofta mycket stora mängd fästingar som snabbt spritt sig.

Den bruna hundfästingen sprider också flera allvarliga sjukdomar, som babesios,monocytär ehrlichios och hepatozoonos.

Din veterinär kan hjälpa dig att finna lämpligt förebyggande preparat för din hund. Behandlingen bör påbörjas innan utresan. Behandlingen kompletteras med kontinuerlig kontroll av hundens päls och hud under resan, så att eventuella fästingar snabbt kan plockas bort från hunden.

Skydda hunden mot myggburna infektioner
Leishmanios, en mycket allvarlig parasitsjukdom hos hund sprids med sandmyggor (fjärilsmyggor, sandflies). Infektion leder hos de allra flesta hundar till allvarlig, kronisk systemsjukdom som kräver upprepad, eller livslång behandling. Det finns ingen behandling som visats säkert bota hundar från leishmanios.

Leishmania-infekterade hundar behöver inte uppvisa symtom förrän lång tid (flera månader eller till och med flera år) efter det att de infekterats via ett myggbett. En rad olika symtom kan utvecklas, bland annat kraftiga, livshotande blödningar från nos, smärtsamma led- och muskelförändringar och symtom orsakade av lever- och njurskador. Ofta har hundarna också hudförändringar. Ögonsymtom, anemi (“blodbrist”), avmagring och förlust av muskelmassa är andra exempel på vanliga symtom.

Smittan är mycket vanligt förekommande i ett flertal områden i södra Europa. Det finns myggrepellerande preparat som har dokumenterad effekt mot sandmyggor, hör med din veterinär om vad som är lämpligt för din hund. Man kan dock inte räkna med att preparaten skyddar fullständigt mot myggangrepp. Under kvällar och nätter då myggorna är som mest aktiva bör hunden därför också skyddas mot myggangrepp med hjälp av myggnät, eller genom inomhusvistelse.

Hjärtmask (Dirofilaria immitis) sprids till hund med stickmyggor. Infektionen ses framförallt i södra Europa. I vissa regioner är risken för smitta till hund mycket stor. De vuxna maskarna bosätter sig i kärl i hundens lungor och orsakar allvarliga skador på lungor och hjärta. När masken väl är vuxen är det ofta svårt att bota den smittade hunden. Infektionen kan dock förebyggas med hjälp av mycket effektiva preparat som används regelbundet till hundar i länder där risk för smitta finns. Be din veterinär om hjälp med ordinering och recept.

Vaccination mot rabies
Rabies är en dödlig sjukdom hos både människor och djur. En infekterad hund utgör inte bara en omedelbar livsfara för både människor och djur, den kan introducera smittan i svensk natur så att smitta kvarstår och kan spridas över landet. Rabies finns inte i Sverige idag men förkommer i många andra länder i Europa.

Regler för in- och utförsel av hund finns på Jordbruksverkets webbplats. Blodprov kan utföras för att kontrollera att hundens immunförsvar har producerat skyddande antikroppar.

Vaccination mot leptospiros
Leptospiros är en allvarlig bakteriesjukdom som kan drabba både människor och djur. Hundar smittas typiskt via urin från infekterade hundar, gnagare och förorenade vattensamlingar. Hos hund ses feber och symtom till följd av njur- och/eller leverskador och blödningar. Hunden kan få kroniska, kvarstående besvär. En infekterad hund kan också sprida smitta via urinen i flera månader, även till människor.

Leptospiros förekommer i princip i hela världen. Sjukdomen är mer frekvent i varmare klimat och i Sverige anses den vara ovanlig hos hund. För hundar som skall ut och resa kan det, beroende på vart hunden ska resa, vara aktuellt att rekommendera vaccination.

Vacciner mot leptospiros ger inte ett fullständigt skydd mot infektion, men korrekt vaccinering ger hunden ett ökat skydd mot allvarliga sjukdomssymtom.

Här kan du läsa Läkemedelsverkets värdering av vaccinet (pdf).

Regelbundet resande hundar (det vill säga hundar som reser utomlands en eller flera gånger per år) eller hundar som ska vistas utomlands i riskmiljöer länge bör hållas kontinuerligt vaccinerade mot leptospiros.

Övriga vaccinationer
Förutom eventuell vaccination mot leptospiros bör hundens vaccinationsskydd motHCC, valpsjuka och parvovirusinfektion ses över.

Vaccination mot hundens parainfluensavirus och Bordetella Bronchiseptica, som kan orsaka kennelhosta, kan också vara aktuellt.

Källa: Statens Veterniärmedicinska Anstalt

Comments are closed.