Studera i Spanien, från förskola till universitet

Är du intresserad av studier i Spanien? Det spanska MECD: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Ministeriet för utbildning, kultur och sport i Sverige har här samlat några användbara tips och länkar för dig som vill veta mer om det spanska skolsystemet och var man kan hitta information om studier på olika nivåer och vilka motsvarigheter det finns mellan det svenska utbildningssystemet och det spanska. Här finner du även information om distansutbildningar, stipendier och kurser i spanska för utlänningar. 

Motsvarigheter & skillnader i skolsystemen

Skolsystemen i Sverige och Spanien liknar varandra men det finns några viktiga skillnader att ha i åtanke. Om du vill skriva in dina barn i Spansk skola efter att ha gått i skolan i Sverige, tänk på följande:

 I Spanien börjar barnen i den obligatoriska skolan när de är 6 år gamla och i Sverige när de är 7 år. I Sverige är hela grundskolan obligatorisk (åk 1- 9, dvs 9 år) men i Spanien är skolan obligatorisk från åk 1 till 4 ° de ESO (Educación Secundaria Obligatoria), vilket innebär 10 år. Här kan du se en tabell över motsvarigheterna i skolsystemen.  Abre en ventana nueva

Fram till och med andra året på gymnasiet (om de kommer från Sverige) placeras barnen i skola i Spanien utifrån ålder, alltså till och med dess att de är 16 år gamla. Detta betyder även, att en elev som går ut nian i Sverige inte automatiskt börjar på gymnasiet (el bachillerato) i Spanien utan måste istället börja 4 ° de ESO.  

I Sverige går man i normala fall ut gymnasiet det året man fyller 19, i Spanien är det vanligaste att man går ut det år man fyller 18. 

Det spanska skolsystemet

Nedan följer information om det spanska skolsystemet på grundskole- och gymnasienivå, universitetsnivå samt om kurser i spanska för utlänningar i Spanien
Om du klickar på länkarna nedan kan du få mer detaljerad information, tyvärr finns de inte översatta till svenska, men det går bra att använda den automatiska översättaren i högra hörnet (google) för att få fram någorlunda korrekt information (vi kan dock inte säkra kvaliteten för dessa översättningar).

Det spanska utbildningssystemet är uppdelat i följande utbildningsnivåer och inriktningar:
(klicka på länkarna för mer information, de är på spanska men går att översätta med google translate direkt på sidan)

• Escuela infantil (Förskola)  Abre en ventana nueva

• Escuela primaria (Lågstadiet och mellanstadiet)  Abre en ventana nueva

• Escuela Secundaria Obligatoria, ESO (Högstadiet, eleverna är mellan 12 & 16 år )  Abre en ventana nueva

• Bachillerato (Gymnasiet)  Abre en ventana nueva

• Formación Profesional (Yrkesgymnasiet)  Abre en ventana nueva

Utbildningar med specialinriktning:

• Enseñanzas artísticas (Estetiska utbildningar)  Abre en ventana nueva

• Enseñanzas de idiomas (Språkutbildningar)  Abre en ventana nueva

• Enseñanzas deportivas (Sportutbildningar)  Abre en ventana nueva

Studier på universitetsnivå

Allmän information på engelska och FAQ hittar du här  Abre en ventana nueva

Ansöka till spanskt universitet:

Börja alltid med att höra av dig till universitet som du vill studera vid för att ta reda på exakt vilka antagningskrav de har och vilka dokument de behöver från dig som sökande.
I normala fall ansöker EU-medborgare via UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia) om en så kallad ”credencial de acceso”, ett certifikat som visar att ansökanden uppfyller antagningskraven. Ansökan om “credencial de acceso”   Abre en ventana nueva

Istället för “credencial de acceso” kan vissa universitet begära en validering av gymnasiebetyget, “homologación título de Bachiller”. Information om validering .

Övrig information om universitetsstudier (på spanska, går att översätta med google translate) :

• Vad & var vill jag studera?  Abre en ventana nueva

• Information om universitetsstudier  Abre en ventana nueva

• Studier på doktorand- och forskarnivå  Abre en ventana nueva

Studier på distans

Information på spanska

• CIDEAD, Centro para la Innovación y el Desarrollo la Educación a Distancia (Centrum för innovation och utveckling av distansutbildning)  Abre en ventana nueva

• UNED, La universidad Nacional de Educación a Distancia (Nationella Universitetet för Distansutbildning) (på engelska)  Abre en ventana nueva

• INTEF, Instituto de Formación y Recursos en Red para el Profesorado (Institutet för Utbildning och Resurser på nätet för lärare)  Abre en ventana nueva

• Aula Mentor  Abre en ventana nueva

Studiestöd och stipendier

Några användbara länkar för den som är intresserad av att söka stipendier (på spanska)

• Spanska Ministeriet för utbildning, kultur och sport   Abre en ventana nueva

Övriga spanskakurser för den intresserade

Comments are closed.