Skolplikt

Utlandsvistelse och skolplikt

• Barn som är bosatta i landet har skolplikt. Skolplikten gäller dock inte barn som varaktigt vistas utomlands.

• Ett skolpliktigt barn kan under vissa omständigheter beviljas ledighet eller fullgöra skolplikten på annat sätt.

• Kommunen har ingen skyldighet att finansiera utbildning utomlands.

Läs mera här info från skolverket.

Comments are closed.