Sjuk- och tandvård utlandssvenskar på besök i Sverige

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) informerar i denna handbok om de regler som gäller för att landstingen ska få ersättning för sin vård av EU/EES- och konventionspatienter, utlandssvenskar, övriga utländska medborgare, asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Avsikten med handboken är att den ska vara ett stöd åt den personal som arbetar med bl.a. patientavgifter och fakturering. Denna upplaga är en revidering av den handbok om Vård av personer från andra länder som SKL publicerade i oktober 2013.

Gör så här:
Skaffa intyget om rätt till vårdförmåner (FK5163) från Försäkringskassans kundcenter, telefon 0771-524 524. Intygen och EU-korten hanteras av Försäkringskassan i Visby. Ha alltid intyget och EU-kortet med vid besök i Sverige för att visa upp hos läkare eller tandläkare. Notera att både intyget och kortet ska förnyas vart tredje år.
Läs mer

Comments are closed.