Körkort

KÖRKORT
Förutsättningar för förnyelse
För att du ska få förnya ditt körkort i Sverige måste du vara permanent bosatt där eller ha studerat i Sverige sedan minst sex månader. Du kan även, i vissa fall, förnya ditt svenska körkort om du är bosatt i utlandet.
Läs mer om nytt körkort från utlandet 

Permanent bosatt i ett annat land inom EES
Om du är permanent bosatt i ett annat land inom EES än Sverige, får du inte förnya ditt svenska körkort. Istället ska du kontakta körkortsmyndigheten i det land du bor permanent för att få mer information.

Permanent bosatt utanför EES
Vad kostar det att förnya körkortet?
Läs mer om avgifter
Om du är permanent bosatt i ett land utanför EES kan du förnya ditt svenska körkort.
Ansökningshandlingar finns på svenska ambassader och konsulat. Du kan även beställa ansökningshandlingar från Transportstyrelsens kundtjänst.
Du får själv fylla i och posta blanketten med foto till:

Transportstyrelsen
SE-701 97 Örebro
SWEDEN

När det nya körkortet är färdigt skickar Transportstyrelsen det till den svenska ambassad eller konsulat som du har angivit i din ansökan. En expeditionsavgift tas ut när du hämtar ut ditt körkort.

*EES-länderna är: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Körkort i Spanien
DGT:s webbplats (spanska trafikstyrelsen)
Förnyelse av körkort spanska trafikstyrelsen
Gäller mitt körkort utomlands?
Förnya och byta ut körkortet

Comments are closed.