Anmälan flytta utomlands

Om du planerar att bo utomlands ett år eller mer ska du anmäla det till Skatteverket. Samma sak gäller om du planerat att stanna kortare tid men sedan förlänger din vistelse till ett år eller mer. Läs mer här

Länkar:
Försäkringskassan – Om du bor, arbetar eller studerar utomlands
Skatteverket – anmälan blankett
Svenska ambassaden – Ansökan om spanskt NIE-nummer
Är ditt NIE nummer giltigt? Kolla med hjälp av ID-kod kontroll

Information om Residencia och NIE nummer
Även om du inte behöver visum för att stanna i Spanien, kanske du vill överväga att få ett NIE-nummer och ett Residencia kort. Dessa ger dig laglig rätt att bo i Spanien och är användbara för många procedurer.

Det gröna kortet är ett kort som innehåller din NIE (Foreigner Identity Number), dina personuppgifter, din adress.  De som för närvarande har ett uppehållskort behöver inte förnyas tills kortet går ut. 

Ditt NIE  är ett nummer som Oficina de Extranjeros utfärdar när du får uppehållstillstånd (finns på ditt gröna kort). Detta kommer att vara din identifikationsnummer i Spanien. Du måste lämna in skattedeklarationer, upprättande av företag, öppna bankkonton, och för nästan alla formulär som du måste fylla i.
Både EU-medborgare och icke – EU får en NIE.

Hur man ansöker om Residencia (uppehållstillstånd)
För att få residencia och NIE, måste du ansöka på närmaste Oficina de Extranjeros. När du gör det kommer du att få ett grönt kort.
Läs också på denna länk Nationella polisen

Eftersom varje utlandskontor har olika processer och olika lokala kandidater, både väntetiden på kontoret och väntetiden för utfärdande av uppehållskort, kan det variera kraftigt från ett kontor till en annan även i samma stad. Därför värt att fråga människor som har ansökt om residencia nyligen om sina erfarenheter!

På webbplatsen för Ministerio del Interior – inrikesministeriet en komplett lista över utländska kontor finns: http://www.mir.es
Poliskontor
Notera att ibland kan du ordna en NIE snabbare än residencia kort, om du har bråttom kanske du föredrar att ordna dem var för sig, NIE och kortet, så att du får din NIE innan.

Nödvändiga dokument för ansökan
Nedan hittar du en lista över några av de dokument som du måste lämna för att ansöka om din bostad. Det finns dock ingen officiell förteckning över dessa krav så kanske vad de varierar från en plats till en annan (eller på olika dagar). Det är bäst att du kontrollerar ditt lokala kontor exakt vad de behöver.

Dokument som krävs för alla (EU och icke-EU) sökande:

 • Giltigt pass. Originalet och kopian.
 • 3 nytagna passfoto med ditt namn skrivet tydligt på baksidan.
 • Formulär korrekt ifylld, original och tre kopior.

Andra dokument som du kan beställa är:

 • Läkarintyg beroende på ursprungsland och senaste hemvist.

Om en familjemedlem är spansk (eller bosatta):

 • Släktboken och ID-kort (eller kort) familj
 • folkräkningen
 • sjukförsäkring

För särskilda omständigheter kan tillämpa följande:

 • Om du går till jobbet för någon : Ett erbjudande om anställning.
 • Eget företag : Dokument som visar att du uppfyller kraven för att utveckla denna verksamhet.
 • Om du inte kommer att arbeta : Dokument som visar att du har tillräckligt för att täcka din vistelse i Spanien, plus sjukförsäkring pengar.
 • Om du studerar i Spanien : bevis på att du är inskriven i en ackrediterad skola, plus dokument som visar att du har tillräckligt med pengar för att betala din vistelse i Spanien och sjukförsäkring.

Att förnya din residencia
Myndigheterna kommer inte kontakta dig för att påminna dig om att ditt gröna kort måste förnyas, så det är upp till dig att granska dess giltighet och se till att detta sker omgående. Att förnya din residencia behöver du följande dokument:

 • 2 nytagna passfoton
 • Residenciakort . Originalet och kopian.
 • Pass. Originalet och kopian.
 • Formuläransökan korrekt ifylld. Original och tre kopior.
  ID-kod kontroll

Den exakta dokumentation kan variera beroende på din rättsliga ställning i Spanien. Andra dokument som du kan behöva är:

 • Viserings bostad eller dess förlängning (nödvändigt för icke-EU-medborgare beroende på ursprungsland)
 • Ett läkarintyg.

ID-kod kontroll

Källa: www.justlanded.com

Länkar:
Beskattning utomlands bosatta
Skatteskyldigheter för arbetsgivare och yrkesverksamma bosatta på spanskt territorium
Nationella polisen har också en informationssida om ovanstående.
http://www.linguaiuris.com
http://www.familjensjurist.se
http://www.globalaccounting.es
http://www.mgconsulting.es
OBS! Använd Chrome webbläsare för att översätta länkarna!

Reportage från sydkusten.es
Skilj på de olika registreringarna

NIE (ID-nummer för utlänningar): Alla utländska personer som har kontakter med spanska myndigheter (exempelvis vid husköp) behöver ett så kallat NIE-nummer, oavsett om man bor i Spanien eller inte. Du kan ansöka om NIE-nummer hos polisen i Spanien, eller på spansk ambassad eller konsulat utanför Spanien. Om du är EU-medborgare och tänker vistas i Spanien längre än tre månader ska du ansöka om Inscripción en el Registro General de Extranjeros (inskrivning i utlänningsregistret), varpå du får ett intyg med NIE-numret. Du har samma NIE-nummer hela livet, men själva intyget som NIE-numret står på kan behöva förlängas (exempelvis är NIE-intyget för no residentes endast giltigt i tre månader och kan därefter förlängas).

Empadronamiento (mantalsskrivning): Varje spansk kommun sköter mantalsskrivningen av sina kommuninvånare. Alla personer (oavsett medborgarskap) som bor i Spanien är skyldiga att mantalsskriva sig i den kommun där man har sin stadigvarande bosättning. Det antal personer som är mantalsskrivna i en kommun utgör kommunens invånarantal. Det är viktigt att mantalsskriva sig i den kommun där man bor, eftersom kommunens invånarantal är avgörande för finansieringen av de tjänster som kommunen kan erbjuda. En kommun med lågt invånarantal får ett lägre anslag av statliga medel, medan en kommun med högt invånarantal får ett högre anslag av statliga medel. Röstlängder tas fram med utgångspunkt i uppgifterna i mantalsskrivningen och som EU-medborgare får man rösta i val till kommunfullmäktige och val till Europaparlamentet på den ort där man är mantalsskriven.

Residencia fiscal (skatterättslig hemvist): Många verkar tro att det går att välja skatterättslig hemvist, genom att avregistrera sig från folkbokföringen i ett land och registrera sig i ett annat land. Men så fungerar det inte. Enligt spansk lag anses du ha din skatterättsliga hemvist i Spanien om:

• du vistas i Spanien mer än 183 dagar under ett kalenderår.

• du har ditt centrum för levnadsintressen eller basen för din ekonomiska verksamhet i Spanien, direkt eller indirekt.

• din make/maka och omyndiga barn, som är ekonomiskt beroende av dig, bor i Spanien (om du inte kan bevisa att du har din skatterättsliga hemvist i ett annat land än Spanien).

Alltså kan du anses ha din skatterättsliga hemvist i Spanien även om du inte registrerar dig hos spanska skattemyndigheten.

Den som har sin skatterättsliga hemvist i Spanien är skattskyldig i Spanien för alla sina inkomster, oavsett varifrån inkomsterna kommer (så kallad obegränsad skattskyldighet).

Den som inte har sin skatterättsliga hemvist i Spanien betalar endast vissa skatter i Spanien, som har samband med exempelvis äganderätt till fastighet i Spanien (så kallad begränsad skattskyldighet).

Motsvarande regler om obegränsad skattskyldighet och begränsad skattskyldighet i Sverige finns i Inkomstskattelag (1999:1229) Avdelning II, 3 kapitlet. Sammanfattningsvis kan sägas att du är obegränsat skattskyldig i Sverige om du bor i Sverige, stadigvarande vistas i Sverige eller har väsentlig anknytning till Sverige. Den så kallade femårsregeln i Inkomstskattelagen kap 3, § 7 innebär att under fem år från den dag du har rest från Sverige anses du ha väsentlig anknytning till Sverige, om du inte bevisar att du inte har sådan anknytning. Det vill säga, den skattskyldige har bevisbördan för att han eller hon har förvärvat skatterättslig hemvist i ett annat land.

Den som är obegränsat skattskyldig i Sverige ska betala skatt i Sverige för alla sina inkomster oavsett varifrån de kommer.

Den som är begränsat skattskyldig i Sverige betalar endast vissa skatter i Sverige.
Det finns ett avtal mellan Sverige och Spanien vars syfte är att undvika dubbelbeskattning. Den som drabbas av dubbelbeskattning kan med stöd av dubbelbeskattningsavtalet begära avdrag i det ena landet med det belopp som har betalats i det andra landet. Proceduren för hur detta går till (och vilket land du ska begära avdraget i) varierar beroende på vilken typ av inkomst det rör sig om.

En viktig konsekvens om du har din skatterättsliga hemvist i Spanien är skyldigheten att informera spanska skattemyndigheten om du har egendom i utlandet som överskrider ett värde på 50 000 EUR, exempelvis bankkonton, värdepapper eller fastighet utanför Spanien.

Källa: Charlotte Andersson,
jurist, Linguaiuris

Författare till artikeln

Mats Björkman
Sydkusten

Comments are closed.