Bra att veta

Informativa Länkar

Körkort i Spanien
DGT:s webbplats (spanska trafikstyrelsen)
Förnyelse av körkort spanska trafikstyrelsen
Gäller mitt körkort utomlands?
Förnya och byta ut körkortet
Kammarkollegiet
 Sverige
Begravningen – ett brev från Svenska kyrkans biskopar
Svenska kyrkan San Agustin
Arvsrätt
Arv i internationella situationer
Skatteverket – europeiskt arvsintyg
Sveriges ambassad

Begravning
Vem ansvarar för vad?

Vad kan anhöriga själva göra inför en begravning? Vad är anhörigas ansvar? Det undrar allt fler som gärna vill vara med och planera för begravningen men känner sig väldigt osäkra. Anhöriga har ansvar för en hel del och kan även överlåta mycket till begravningsbyrån.
Svenska kyrkan har klara åtaganden, se lista

Begravningsgudstjänsten, som är den rent kyrkliga delen av en begravning, finansieras av de som betalar kyrkoavgift och är alltid kostnadsfri för dödsboet om den avlidne vid dödsfallet tillhörde Svenska kyrkan. Det spelar i detta avseende ingen roll om personen inte var folkbokförd i Sverige. Det är fritt att välja i vilken församling som begravningsgudstjänsten ska utföras.

Notering: Själva begravningsgudstjänsten är gratis för en utomlands bosatt medlem i Svenska kyrkan, däremot kan kostnader för de övriga delarna av en begravning komma att tas ut.

ARV
Från och med den 17 augusti 2015 gäller nya regler för arv med internationell anknytning. Frågor om arv ska normalt prövas i det land där den avlidne hade hemvist och enligt det landets lag. En person kan dock i ett testamente bestämma att lagen i det land där han eller hon var medborgare ska tillämpas i stället.
Arvsrätt
Arv i internationella situationer

KÖRKORT
Förutsättningar för förnyelse
För att du ska få förnya ditt körkort i Sverige måste du vara permanent bosatt där eller ha studerat i Sverige sedan minst sex månader. Du kan även, i vissa fall, förnya ditt svenska körkort om du är bosatt i utlandet.
Läs mer om nytt körkort från utlandet 

Permanent bosatt i ett annat land inom EES
Om du är permanent bosatt i ett annat land inom EES än Sverige, får du inte förnya ditt svenska körkort. Istället ska du kontakta körkortsmyndigheten i det land du bor permanent för att få mer information.

Permanent bosatt utanför EES
Vad kostar det att förnya körkortet?

Läs mer om avgifter
Om du är permanent bosatt i ett land utanför EES kan du förnya ditt svenska körkort.
Ansökningshandlingar finns på svenska ambassader och konsulat. Du kan även beställa ansökningshandlingar från Transportstyrelsens kundtjänst.
Du får själv fylla i och posta blanketten med foto till:

Transportstyrelsen
SE-701 97 Örebro
SWEDEN

När det nya körkortet är färdigt skickar Transportstyrelsen det till den svenska ambassad eller konsulat som du har angivit i din ansökan. En expeditionsavgift tas ut när du hämtar ut ditt körkort.

*EES-länderna är: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Körkort i Spanien
DGT:s webbplats (spanska trafikstyrelsen)
Förnyelse av körkort spanska trafikstyrelsen
Gäller mitt körkort utomlands?
Förnya och byta ut körkortet

 

Comments are closed.